Octombrie


Blocul 1 si Blocul 2. Finisarea constructiei nivelului 2 locativ, pregatirea pentru al 3-lea nivel.

Octombrie Octombrie Octombrie Octombrie Octombrie Octombrie Octombrie Octombrie