Iulie 2013 (partea 1)


Blocul 1. Pregătirea terenului pentru placa de fundament.

Iulie 2013 (partea 1) Iulie 2013 (partea 1) Iulie 2013 (partea 1) Iulie 2013 (partea 1) Iulie 2013 (partea 1) Iulie 2013 (partea 1)